Unia Europejska

Mobi Seni to aplikacja na smartfony dla seniorów z ograniczoną mobilnością i lub/percepcją.

Została ona opracowana ze środków grantu udzielonego przez Inkubator Innowacji Społecznych – Partnerstwo Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, realizujące Projekt „INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt „INNOES” ma na celu wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów i udzielenie 50 grantów na wdrożenie innowacji społecznych w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób niepełnosprawnych lub/i starszych oraz upowszechnienie 6 z nich, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę.

Innowacje społeczne rozumiane są jako nowe, bardziej skuteczne metody i narzędzia rozwiązywania problemów społecznych w obszarze dostępności na rzecz osób starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz osób z niepełnosprawnościami, polegające na tworzeniu i testowaniu nowych rozwiązań lub usprawnianiu już istniejących, przy jednoczesnej dbałości o ich optymalizację, zgodnie z myślą „więcej za mniej”. Innowacyjność może dotyczyć w szczególności wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

Strona Projektu INNOES: http://www.innoes.pl